News

There are no articles for date: April 2018

Last 3 articles:

Varování pro spotřebitele CBD a konopných olejů nabízených na trhu EU

V Praze proběhlo v rámci programu Patient Focus Certification (PFC) historicky první nezávislé testování jednak kvality maloobchodně dostupného kanabidiolu (CBD, nepsychotropní látka z konopí), jednak složení tzv. konopných olejů dostupných v Evropské unii. Výsledky jednoznačně potvrdily nezbytnost nezávislé certifikace kvality hromadně vyráběných produktů z konopí.

 

More

Warning for consumers of CBD and cannabis oils sold on the EU market

In Prague, in the framework of the program Patient Focus Certification (PFC), the world's first independent testing took place of a. the quality of cannabidiol available on the retail market (CBD, a non-psychotropic substance from cannabis), and b. the composition of so-called cannabis oils available in the European Union. Results have positively confirmed the need for independent certification of the quality of mass-produced products made from cannabis.  

More