en English , section News

První zastávka Czech Cannabis Tour 2019 v Nemocnici Jihlava

 

27.2.2019 byl v jihlavské nemocnici uspořádán seminář za spolupráce International Cannabis and Cannabinoids Institute a partnerů Spectrum Cannabis a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Téma kongresu již určoval jeho název „Vzdělávací seminář pro lékaře - léčebné konopí v praxi - Tour 2019“.

 

Odborným garantem našich seminářů je MUDr. Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra léčby bolesti FN u sv. Anny v Brně, který má letitou praxi v oboru a je jedním z našich předních odborníků v této oblasti. Během seminářů připomíná základní principy, podle nichž lze léčit bolest pomocí konopí, uvádí na pravou míru mýty a pověry s ním spojené a předává zkušenosti a tipy při podávání a předepisování léčebného konopí. Došlo opětovně i na algoritmy titrace a formy podávání léčebného konopí podložené dlouholetou lékařskou zkušeností autora s jeho předepisováním.  Součástí semináře byly i praktické zkušenosti s používáním konopí pro léčebné účely v prostředí České republiky.

 

Dalším přednášejícím  byla PharmDr. Veronika Prokešová, ústavní farmaceutka FN Motol, která ve svém příspěvku shrnula čerstvé zkušenosti s procesem zavádění léčebného konopí do nemocniční praxe a opět upozornila na slabá místa této problematiky související nejen s legislativou, ale i s nedostatečnou osvětou a připraveností zdravotního systému na tuto léčbu.  Toto vzácné spojení napomohlo ke skvělé atmosféře a k otevřené diskuzi v rámci nemocničních oddělení za účasti cca 50 odborníků. Otevřená debata se protáhla o půl hodiny déle, než předpokládal program vzdělávacího semináře. V debatě bylo ozřejměno mnoho nejasného a došlo k zásadnímu průlomu v komunikaci mezi lékaři a farmaceuty. Seminář měl velmi hodnotný odborný a společenský rozměr.

 

I v dalších měsících se bude ICCI proaktivně věnovat vzdělávání v oblasti léčebného konopí a bude pokračovat v organizaci odborných seminářů s názvem „Vzdělávací seminář pro lékaře - léčebné konopí v praxi  - Tour 2019“ v nemocnicích okresních měst, na které jste srdečně zváni. Každá tato vzdělávací akce je v Systému celoživotního vzdělávání lékařů ohodnocena počtem 2 kreditů.


Děkujeme kolegům z Nemocnice Jihlava za podporu při organizaci sympozia.

Dále bychom rádi poděkovali účastníkům kongresu a všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.  

ICCI - International Cannabis and Cannabinoids Institute


Newsletter

By clicking sign up I give me consent to ICCI to process my personal data for the purpose of obtaining newsletters. More information can be found HERE.

Cookies help us deliver our services and provide personalized experiences. By using this website, you agree to our use of cookies and privacy policy. More info